GİRİŞİMSEL ENDOSKOPİK İŞLEMLER

 

ERCP

-Tıkanma sarılığının tedavisi; safra taşları, tümörleri veya safra kesesi karaciğer ameliyatları sonrası darlıklara bağlı gelişebilir.

- Biliyer sfinkterotomi ve taş ekstraksiyonu

- Mekanik litotripsi (Büyük safra taşlarının kırılması)

- Plastik veya metal stent uygulamaları

-Sfinkter Oddi disfonksiyonu tedavisi; safra kesesi ameliyatı sonrası tekrar eden ağrılar ve pankreatit atakları.

- Biliyer sfinkterotomi

- Pankreatik sfinkterotomi

- Kronik ve tekrarlayan pankreatitin tanı ve tedavisi.

- Pankreas taşlarının çıkartılması

- Pankreas kanalı darlıklarında balon dilatasyon ve stent uygulamaları

- Pankreas divisum için Minör papilla sfinkterotomisi

 

KOLANJİOSKOPİ/PANKREATOSKOPİ

- Kolanjiokarsinomun endoskopik tanı ve biyopsisi

 

EUS (Endoskopik Ultasonografi)

- Gastrointestinal tümörlerin evrelenmesi

- Akciğer kanseri ve mediastinal tümör ve lenfadenopatilerin evrelenmesi ve ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB)

- Pankreas kanserinin, kistlerinin , nöroendokrin tümörlerinin erken tanısı, evrelenmesi ve İİAB işlemi

- Psödokistgastrostomi, Psödokistduodenostomi

- Çölyak blok, çölyak nöroliz ile pankreas kanseri ve kronik pankreatit ağrı tedavisi

- Radyoterapi için fiducial yerleştirimesi

- Perirektal, pelvik apse drenajı

 

EGD veya KOLONOSKOPİ

-Tüm gastrointestinal kanamaların tanı ve tedavisi (Özefagus varislerinin band ligasyonu, Fundus varislerinde cyanoakrilat glue uygulanması, APC ile radyasyon proktiti, Watermellon Stomach tedavisi)

-Polipektomi ve mukozektomi ile büyük poliplerin ve erken gastrointestinal sistem tümörlerinin çıkartılması.

-Gastrointestinal sistem darlıklarında balon ve stent uygulamaları

- Akalazya da endoskopik balon dilatasyon ve BOTOX uygulamaları

- Barret Özefagusunda radiofrequency ablasyon (BARRX )veya mukozektomi.

- Hemoroidlerin band ligasyonu veya infrared koagülasyonla tedavisi

- Gastrointestinal sistemden yabancı cisimlerin çıkartılması

- Perkütan endoskopik gastrostomi (PEG), Perkütan endoskopik jejunostomi (PEJ), PEG içerisinden jejunostomi tüpü yerleştirilmesi (JET-PEG), nazojejunal tüp yerleştirilmesi.

 

ENTEROSKOPİYLE

- İncebağirsak kaynaklı kanamaların durdurulması

- İncebağırsak lezyonlarının biyopsisi

-İncebağırsak poliplerinin çıkartılması

- İncebağırsak darlıklarında balon dilatasyon ve stent uygulamaları

- İncebağırsaktan yabancı cisim çıkartılması