İŞLEMLER

 

endos 2.350px

 EGD (Özefagogastroduodenoskopi)

Transnazal EGD

Sigmoidoskopi ve Kolonoskopi

Kromoendoskopi , NBI, OBI ve magnifikasyon endoskopisi ile erken displazi teşhisi

 yakinplan 2.350px

Endoskopikretrogradkolanjiopankreatografi (E.R.C.P.)

Endosonografi

Kapsül Endoskopi

Perkütan ve Laparoskopik karaciğer biyopsisi

Sigmoidoskopi ve kolonoskopinin altına Çift Balonlu Enteroskopi yi eklenmesibalon.450px