ENDOSKOPİ ve ENDOSONOGRAFİ NEDİR

endos 1.450pxEndoskopi vücut boşluklarının ucunda bir kamera ve ışık olan hastanın dışından kumanda edilebilir flexible bir tüple incelenmesidir, midenin incelenmesine gastroskopi, kalınbağırsağın incelenmesine kolonoskopi, incebağırsağın incelenmesine enteroskopi denir.

Endosonografi yönteminde hastanın dışından kumanda edilebilir flexible tüpe kamera ve ışık kaynağının yanısıra bir ultrason probu yerleştirilmiştir.

Bunun amacı yemek borusu, mide ve bağırsakların iç yüzüne ek olarak duvar katmanlarının ve çevresindeki diğer doku ve organların çok detaylı görüntülerinin alınmasıdır.

Örneğin, pankreas midenin hemen altındadır  ve bu organ diğer görüntüleme yöntemlerinden (MR,BT) çok daha detaylı incelenebilmekte gerektiğinde biyopsisi alınabilmektedir.

 

 

Endoskopik  ve endosonografik işlemler bilinçli sedasyon denilen yöntemle hasta uyutularak yapılır, genel anesteziden farkı hasta bir solunum makinesine bağlı olmadan kendisi nefes alıp vermekte ve söylenen komutları uykuda olsa dahi yerine getirebilmektedir. İşlem esnasında ve sonrasında hasta monitorize edilir yani kandaki oksijen seviyesi, kan basıncı ve EKG devamlı izlenir.

eusiii eusiv eusv.250px

Bazı hastalar sedasyon yapılmasını tercih etmemektedir, bu tür hastalar için ünitemizde burun yolundan çok ince bir endoskop kullanılmaktır (Transnasal endoskopi).

Endoskopik ve endosonografik işlemler görerek teşhis amaçlı (Tanısal endoskopi) kullanıldığı gibi günümüzde giderek tedavi amaçlı da  (Girişimsel endoskopi) kullanılmaktadır, örneğin mide de ülser kanamasının durdurulması, safra kanalında taşların çıkartılması, erken evredeki kanserlerin ameliyatsız çıkartılması (Mukozektomi işlemi)  gibi, bu tür hastalara hastahane şartlarında müdahale edilmektedir.